Ženski odbor SC PEN Mira na 47. mednarodnem srečanju pisateljev na Bledu

Ženski odbor SC PEN Mira se bo na 47. mednarodnem srečanju pisateljev na Bledu ukvarjal z dvema vprašanjema:
a) Osnutkom Deklaracije o pravicah žensk, ki bi ga Mednarodni ženski odbor PEN, predlagal v sprejem Združenim narodom. Osnovno besedilo je pripravila Clara Franchescetti, ki bo v imenu retoromanskega centra PEN iz Švice tudi vodila diskusijo.
b) V drugem delu se bodo udeleženke posvetile problematiki socialnih omrežij in se prevpraševale, ali so ženskam naklonjena, koristna ali celo sovražna. Uvodne misli bo podala moderatorka Tanja Tuma, osrednji referat na temo bo podala dr. Ana Marija Sobočan, s tematiko pa se bo v prezentaciji ukvarjala tudi Anna Gribaudo z italijanskega centra PEN. Sledila bo diskusija.
Sestanek je odprtega tipa in se ga lahko udeležijo tudi zunanji gosti, potekal pa bo med 14.00 in 17.00 v Dvorani Bartol, Hotel Park, Bled.


Program 47. mednarodnega srečanja pisateljev na Bledu
Bled-2015_program-(SLO)

»Pisatelj v družbi, ki je samo še javnost?«

Člani Mednarodnega Pena, pa kritična opozorila pisateljev in drugih intelektualcev ter njihovih organizacij, ki zadevajo ravnanje politike, kršitve človekovih pravic in svoboščin ter vrednot, na katerih domnevno temeljijo družbe v državah, vse manj zaležejo in pogosto jih presliši ne samo politika, temveč tudi t.i. javnost.

Kulturi nista več priznana vloga in pomen samostojnega družbenega podsistema ob politiki, gospodarstvu, znanosti, izobraževanju….Družbe več ne zanima in ne vznemirja skoraj nič, kar ji ima sporočiti kultura. A pri tem ne gre samo za vprašanje kulture, pisateljev in drugih intelektualcev. Gre za vprašanje same družbe, kajti ne ustvarja družba kulture, temveč kultura ustvarja družbo, soustvarja, izraža in razvija njeno identiteto in če družba postaja indiferentna do kulture, ki nastaja znotraj te družbe, to v enaki meri govori o krizi družbe kot o breztemeljnosti in brezciljnosti kulture, ki si jo, kot potrošno dobrino, skuša podrediti kapital in jo prisiliti, naj postane globalno dostopna, privlačna in zabavna, ne več lokalno utemeljena in zavezana (npr. kot nacionalna kultura). Družba, kot smo jo razumeli še nedavno, razpada, se drobi v množico nepovezanih in vase zagledanih narcisov, nezaupljivih in pretirano tekmovalnih posameznikov. Kot da ni več za vse veljavnih skupnih interesov in skupnih vrednot, s katerimi se družba utemeljuje in na tej osnovi čuti samo sebe kot skupnost z istimi ključnimi cilji in pogledi na svet, na lastno preteklost in prihodnost. V družbi, ki je seveda vedno znova dinamična, nikoli negibna struktura, kultura deluje kot ustvarjalka in hkrati kot izraz in pričevanje o identiteti in smislu. Kultura identiteto ustvarja, spreminja, tudi načenja, celo ruši, če ustvarja predsodke.

Tako razumljeno družbo vse bolj zamenjujejo različne javnosti, ki se oblikujejo samo še na podlagi materialnih interesov ali pa jih uspešno spodbujajo najrazličnejši prijemi ideoloških, marketinških in drugih manipulacij, največkrat posredovani skozi množična občila. Ključna značilnost teh javnosti je njihova nezanesljivost in neuravnoteženost, spremenljivost njihovih opredelitev in hlastanje po zelo učinkoviti, četudi ne trajni zadovoljitvi njihovih pričakovanj (rumeni tisk, politične afere, zvezdniški sistem, škandali, materialna uspešnost – npr. svetovni bestsellerji namesto trajno vrednih zahtevnejših literarnih del ipd.).

Družba kot vrednostno utemeljeni sistem, ki ceni trajne dobrine, materialne in duhovne, je v času globalizacije in potrošništva nezaželen pojav, ker je težko obvladljiva in zato tudi kultura v nekdanjem pomenu besede ni zaželena in pred vse nas se postavlja vprašanje, kako se, kot pisatelj, intelektualec in organizacija pisateljev oziroma intelektualcev odzvati na takšno stanje družbe.

»Vidne in nevidne vojne«

Okrogla miza Odbora Mednarodnega Pen-a Pisatelji za mir

Naloga odbora Pisatelji za mir je spremljati dogajanje v svetu in si skupaj z Mednarodnim Pen-om v celoti prizadevati za mir ter razglašati pravico vseh ljudi do miru kot eno temeljnih človekovih pravic.

Pen mora dvigniti svoj glas proti sleherni vojni, razkrivati razloge za vojne in teror nad ljudmi in braniti svobodo izražanja vseh ljudi.

Tem bolj je to pomembno danes, ko se vse bolj zdi, da znova živimo v času svetovne vojne. Ne samo zato, ker je v krvave in nenavadno okrutne spopade vpletenih veliko število držav v zelo velikem delu sveta, tako rekoč vse države od Afganistana in Pakistana na vzhodu do Sudana, Libije in Nigerije na zahodu, temveč še bolj zato, ker se v vseh teh na videz lokalnih vojnah nenavadno brutalno in v mnogih primerih na način bratomora udejanjajo številni zelo nevarni razlogi: medverska in medcivilizacijska nestrpnost, neuskladljivost zahodne in vzhodne civilizacijske, politične, gospodarske in etične paradigme, nasilno vsiljevanje in ravno tako nasilno zavračanje globalizacije in demokracije po meri zahoda kot nove oblike kolonizacije, spopad med vzhodom in zahodom za primat na planetarni ravni, za lepimi parolami skrito prizadevanje za obvladovanje naravnih virov, vode itd.

Ta svetovna vojna ima številne zelo različne obraze in v mnogih primerih postaja nevidna, četudi ne zahteva zato nič manj žrtev (izolirana območja neobvladljivih virusov, območja lakote, območja od zunaj spodbujenih etničnih spopadov…). Po drugi strani se zdi, da spet prehajamo v obdobje hladne vojne (napetost med vzhodom in zahodom, zlasti, kar zadeva napetost in odnose med EU in zvezo Nato na eni in Rusijo z njenimi zavezniki na drugi strani, odnose med zahodom in Severno Korejo itd.)

Vprašanje, na katerega si moramo odgovoriti pisatelji, pesniki in vsi intelektualci tega sveta in še posebej člani Pen-a in znotraj Pen-a člani odbora Pisatelji za mir, se glasi, kako se na to stanje sveta odzivati… Gotovo tudi na ta način, da vedno znova razkrivamo dimenzije in vzroke vseh teh vojn in napetosti v svetu, da promoviramo mir, kot neodtujljivo človekovo pravico, še zlasti v času, ko se še spominjamo 100-letnice začetka prve svetovne vojne in 70-letnice konca druge svetovne vojne, ki sta obe dodobra načeli vero človeštva v smisel življenja in hkrati spodbudili nesluteni razvoj tehnologij za proizvodnjo orožij, ki lahko stokrat uničijo ne le vse človeštvo, temveč vse življenje na zemlji. Toda vprašanje se glasi tudi, kako govoriti in kakšen jezik, jezik umetnosti, znanosti, filozofije … izbrati, da nas bo javnost slišala in poslušala?

47th International PEN conference - from 6 to 9 May 2015
logos-penLjubljana, 19 January 2015

Dear Colleagues,

We have the honour and the pleasure of inviting two delegates of your centre to our 47th International PEN conference, organised jointly by the Slovene PEN centre and the Writers for Peace Committee of International PEN at Bled in Slovenia. The conference will take place from 6 to 9 May 2015 in the PARK hotel in Bled. It will include two round tables, one organised by the Slovene PEN and the other by the WfPC. The themes of the round tables will be A Writer in a Society Reduced to Its Public Sphere? and Visible and Invisible Wars. You are welcome to participate in the discussions and/or prepare papers on the two proposed themes (papers should not exceed 3 pages). In order to organise the discussions and to prepare the conference material, the papers should reach us before 20 March in English, French or Slovene. Attached you will find documents prepared by members of our Board which are meant to provoke your responses on the issues of the themes.

Our festival of literature for peace entitled Faces of Peace, which was introduced last year, will continue this year. Its second edition will take place on Friday, 8 May 2015, at Bled and several towns of Slovenia. The Festival will consist of two parts: in the morning, participants will be requested to go to different schools in the region and read their work and talk about PEN efforts for peace while in the evening there will be several literary events in libraries and other public places where participants will read their poems and prose works. In order to organise these events participants are kindly asked to send us their poems (3–4, maximum 90 verses) or prose (maximum 1.5 pages) not later than 20 March in the original language and in translation (English or French), so that we could translate them into Slovene and, if possible, also publish in a special booklet.

Moreover, as part of our conference on 6 May, MIRA, the Women Writers’ Committee of Slovene PEN, invites the members of the Women Writers’ Committee of PEN International to a meeting during which a declaration on women’s rights will be discussed. A round table will follow titled Social Networks against Women? Please submit the summary of your speech by 20 March.

As last year, an optional excursion will be organised on Saturday, 9 May (departure at 9.00, arrival to the hotel at 17.00). We shall visit the Triglav National Park, its beautiful nature and its rich cultural heritage. Those of you, who will join and need to stay an extra night at Bled, please indicate this in the registration form in order to make hotel reservations. You will be requested to pay the costs of the extra night at the hotel reception (73€ a single room). The excursion will be free of charge.

The conference fee for delegates, participants and accompanying guests amounts to 350 EUR and covers conference material, social events, transfer to the hotel from Ljubljana airport and Bled-Lesce railway station, hotel accommodation (three nights 6-9 May) and meals stated in the programme. Travel expenses have to be covered by the delegates, participants and accompanying guests themselves.

Attached you will find the provisional program of the meeting as well as the registration form. We would kindly ask you to return the registration form duly completed before 20 March. If you need a visa, you should let us know as soon as possible, so that we can send you the guarantee letter needed for it.

The official languages of the conference will be English, French and Slovene. Simultaneous interpretation from and into these languages will be provided.

Looking forward to your positive answer, we are sending you our kindest regards.

Yours sincerely,

Tone Peršak Marjan Strojan
Chair of the WfPC President of the Slovene PEN


 

 

Comments are closed.