Slovenski center PEN

Slovenski PEN je nastal leta 1926, njegov prvi predsednik je bil Oton Župančič. Med ustanovnimi člani so bili Izidor Cankar, Josip Vidmar, France Stele, Janko Lavrin, Fran Saleški Finžgar, France Bevk, Prežihov Voranc, France Koblar. Med drugo vojno center ni deloval. Spet je zaživel leta 1962 in svoj ugled in vlogo stičišča med vzhodom in zahodom potrdil s prireditvijo svetovnega kongresa PEN na Bledu leta 1965. Od leta 1962 so Slovenskemu centru PEN predsedovali Matej Bor, Mira Mihelič (bila je tudi podpredsednica mednarodnega PEN), Filip Kumbatovič-Kalan, Miloš Mikeln, Drago Jančar, Boris A. Novak (od leta 2002 tudi podpredsednik Mednarodnega PEN), Marko Kravos, Veno Taufer, Tone Peršak, Marjan Strojan. Zdajšnja predsednica je Ifigenija Simonović.

Slovenski center PEN je pred drugo svetovno vojno uspešno posredoval v obrambo preganjanih primorskih pisateljev in je bil med pobudniki prve mednarodne obsodbe fašizma in nacizma na kongresu v Dubrovniku leta 1933. V povojnem obdobju je potrebno omeniti 33. svetovni kongres leta 1965 na Bledu, na katerem so bili prvič kot opazovalci prisotni pisatelji iz nekdanje Sovjetske zveze, ter tradicionalna Blejska srečanja, ki sodijo s svojo več kot štiridesetletno tradicijo med najbolj pomembna literarna srečanja v svetu. Zavzetost ob kršitvah svobode izražanja in ob pregonih pisateljev v jugoslovanskem prostoru je Slovenski PEN dopolnjeval s skrbjo do slovenskih manjšin v sosednjih državah. V obdobju osamosvajanja Slovenije je obveščal svetovno javnost preko mreže mednarodnega PEN, med vojno v Bosni in Hercegovini pa je zbiral in posredoval mednarodno pomoč pisateljem na tem področju.Mednarodni ugled Slovenskega centra se izkazuje tudi s tem, da je v Ljubljani sedež Odbora pisateljev za mir, ki je bil ustanovljen leta 1984 na pobudo tedanjega predsednika Miloša Mikelna, ki mu je tudi prvi predsedoval. Za njim je temu odboru v času vojn na ozemlju nekdanje Jugoslavije predsedoval Boris A. Novak, od leta 1999 do 2006 je odboru predsedoval Veno Taufer, do jeseni 2013 Edvard Kovač, do konca l. 2014 je predsedoval Tone Peršak. Po odstopu Evalda Flisarja je delo prevzel Marjan Strojan. Zdajšnja predsednica je Ifigenija Simonović.

SC PEN je na skupščini marca leta 2013 ustanovil Ženski odbor MIRA in potrdil načrte o literarni nagradi mira. Pomen odbora in nagrade je pomemben gradnik sožitja med spoloma na področju slovenske književnosti. Ženski odbor MIRA od leta 2014 v okviru pisateljskih srečanj na Bledu organizira sestanek mednarodnega ženskega odbora PIWWC, kjer se srečajo delegati in delegatke z vsega sveta. Sestanek je dvakrat otvorila prva predsednica mednarodnega PEN-a Jennifer Clement.

spletna stran: www.penslovenia-združenje.si

elektronski naslov:slopen@guest.arnes.si