Utemeljtev nagrade Mira 2016

Mira, Ženski odbor SC PEN, podeljuje literarno nagrado Mira 2016 Silvani Paletti za pesniški opus

Silvana Paletti je v sodobnem slovenskem prostoru brez dvoma ena najbolj samoniklih pesniških osebnosti. Izhaja iz Rezije, najzahodnejše slovenske doline s starožitno kulturo, ki ji ne glede na vse prej kot spodbudne okoliščine preživetje na poseben način zagotavljajo tudi nagrajenkine pesmi. V njih ne le tematizira usodo rodnega prostora, temveč z njim svoja pesniška besedila naseljuje in tako prispeva k trajnemu preseganju njegovih fizičnih meja ter danosti časa. S poezijo Silvane Paletti – izpovedno, avtentično in dovršeno – postaja rezijanski svet pokrajina izvirnih doživetij za vse tiste, ki jih nagovarjata pesniška govorica in samosvoj glas avtorice, spričo katerih ji v slovenskem pesništvu in kulturi nasploh pripada posebno mesto.

 

Mira, Ženski odbor SC PEN, podeljuje literarno nagrado Mira 2016 SVETLANI SLAPŠAK ZA esejistično delo in intelektualni angažma

Svetlana Slapšak je na Slovenskem (pa tudi mnogo širše) znana kot pronicljiva opazovalka in komentatorka družbenega dogajanja. Toda njena opažanja, razmišljanja in izjave, ki se nanašajo neposredno na našo sedanjost, pogosto izhajajo iz poglobljenega uvida v antični svet, do katerega ima kot klasična filologinja in antropologinja privilegiran dostop. Poznavanje obeh klasičnih jezikov, književnosti in kultur ji omogoča poseben pogled na naš tukaj in zdaj, ki ga v številnih esejih in zapisih interpretira kritično, angažirano in brezkompromisno. Njeno obsežno in bogato esejistično in publicistično delo je prepoznavno in cenjeno; v njem se Svetlana Slapšak kaže kot izjemna avtorica, ki slovenski angažirani prostor bogati s svojo nezamenljivo intelektualno držo.

Comments are closed.