Predstavitev Mirinih ustvarjalk

Sobota, 1. junij 2013, ob 20.00
Kulturni dom Trzin, Literarni večer slovenskih ustvarjalk ob spremljavi špansko zvenečih akordov kitare: svojo poezijo so brale Barbara Simoniti, Tatjana Pregl Kobe in Miriam Drev. Večer je povezoval Tone Peršak.

http://trzinska-pomlad.wix.com/trzinska-pomla#!dan-besede/c1jdp

Comments are closed.