Poročilo o delu ŽO SC PEN MIRA 2015

POROČILO O DELU V LETU 2015

 

 • V letu 2015 so bili v mednarodnem prostoru glavni dosežki in predstavitve naslednje:

 

 1. Srečanje ženskega komiteja na Bledu (priložen zapisnik Sarah Lawson) je bil izjemno dobro obiskan in diskusija na temo Žensk na svetovnem spletu zelo živahna. Prav tako je bil storjen korak naprej do Deklaracije o pravicah žensk, ki jo IPWWC pripravlja že nekaj časa. Poudariti je treba, da so na sestanek ženskega odbora prišli številni moški kolegi in prispevali k diskusiji, ki ne le v PENu temveč tudi sicer vodi v sožitje spolov. Sestanek je bil tako uspešen, da se je IPWWC odločil Blejsko srečanje vedno nadgraditi tudi z rednim sestankom IPWWC – sklep sestanka IPWWC v Quebecu.
 2. Udeležba predstavnice ŽO SC PEN MIRA Tanje Tuma na letnem kongresu v Quebecu je formaliziralo iniciativo, da Bled postane mesto, kjer se srečuje tudi ženski odbor. Udeležbo je podprl še Tumin intervju s prvo predsednico mednarodnega PENa ga. Jennifer Clement v odmevnem spletnem mediju za knjigo Publishing Perspectives.
 3. Predstavitev številnih ustvarjalk na radiu Agora v okviru oddaje Literarni razgledi in Sto slovenskih literatk, ki jih vodi in ureja Jerneja Jezernik in so na sporedu v slovenskem in v nemškem jeziku v Avstriji.
 4. Priprava literarnih odlomkov za objavo v tematski reviji Reibeisen (Avstrija), ki bo izšla v letu 2016 in bo v njej predstavljenih 18 slovenskih pesnic, pisateljic in esejistk.

 

 • V domačem prostoru se je ŽO SC PEN Mira osredotočil na problematiko prisotnosti literarnih ustvarjalk v učnih načrtih za osnovno in srednjo šolo. Tako smo pripravile:

 

 1. Aprila posvet na temo v Cankarjevem domu aprila, katerega se je udeležilo 80 znanstvenic, knjižničark, profesoric slovenščine in literarnih ustvarjalk, med njimi akademkinja dr. Alenka Šelih, varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar. Posvet je odmeval v medijih, žal pa do sodelovanja s komisijama za pripravo UN ni prišlo in tudi z Ministrstva za šolstvo ni bilo odziva.
 2. Nastop predstavnic ŽO SC PEN MIRA na seji Nacionalnega sveta za kulturo v juliju (zapisniki NSK) so prinesli javno pozornost medijev o problematiki, a žal nobenega odziva s strani šolskih oblasti. Posodobitve UN so popolnoma ignorirale sramotno razmerje med moškimi in ženskimi literati v UN.
 3. Predstavnice ŽO SC PEN MIRA in simpatizerke so se 18.12.2015 udeležile posveta na temo v Državnem zboru, kjer je šlo predvsem za področje SŠ in mature.

 

 • Osrednja dejavnost je bila kot dve leti doslej posvečena LN mira za leto 2015.

 

 1. Razpis smo posredovale medijem in stanovskim društvom 1. 9. 2015.
 2. Pripravile smo predstavitev nominirank na Slovenskem knjižnem sejmu novembra.
 3. Komisija za izbor se je sestala dvakrat in izbrala nagrajenko.
 4. Pripravile smo slovesno akademijo za podelitev, ki bo 14.1.2016.
 5. Na podelitvi bodo obiskovalci prejeli zloženko, v kateri bodo predstavljene nominiranke in nagrajenka.

 

 

 • Pripravile smo številne literarne večere, nekatere predvsem tiste v mednarodnem prostoru pa zamenjale za medijske oddaje – glej 1), alineji c in d. Sodelovale smo pri obisku predsednice nikaraškega PENa v Sloveniji Gioconde Belli. Zaradi pomanjkanja časa smo se odločile, da vsaka, ki nastopa in predstavlja svoja literarna dela, predstavi tudi PEN in MIRO. To smo dosledno izvajale v Celovcu, Trstu, Kopru, Novi Gorici, Murski Soboti in drugod. Posebej pa smo pripravile literarne večere v naši hiši na Tomšičevi 12 s prof. Maro Součkovo, predstavitev Alme Karlin in tematski večer Miti materinstva skupaj z edinim ženskim Rotary klubom NIKE. Žal je izpadel celodneven dogodek branja novih besedil, kar je bila od ustanovitve tradicija MIRE ter obisk ustvarjalk na Dunaju – slednji se nam je zdel bolj primeren v letu 2016, ko bo izšla revija Reibeisen in bomo z besedili lahko nastopile tudi v živo.

 

 • Objavile in uredile smo spletno stran mira.si, ki jo redno dopolnjuje naša članica dr. Karin Cvetko Vah.

 

 

Zapisala: Tanja Tuma

 

 

Rovte, 9.1.2016

 

Comments are closed.