Ženski manifest PEN

Na 83. letnem kongresu mednarodnega PEN v Lvovu, v Ukrajini med 18. in 21. septembrom 2017 sta mednarodna predsednica PEN Jennifer Clement in Margie Orford, častna predsednica južnoafriškega PENa ter članica Upravnega odbora PEN, zboru delegatov predstavili Ženski manifest, dokument, ki je poleg spremembe Temeljne listine PEN tudi v pisateljski organizaciji ovekovečil načelo enakopravnosti med spoloma. Sprememba Temeljne listine in Ženski manifest sta bila sprejeta brez glasov pridržanja ali proti, torej enoglasno. Ženski manifest, pri katerem je tvorno sodeloval tudi ŽO SC PEN MIRA, je bil napisan v skladu z načeli listine PEN, ki poziva k temu, da bi bilo človeštvo eno in bi živelo v miru in enakosti. Snovalci manifesta so priznanje izrekli tudi petindvajset let dolgemu delovanju mednarodnega odbora pisateljic (PEN International Women Writers Committee). Na kongresu v Ukrajini je bila kot članica Mednarodnega upravnega odbora pisateljic izvoljena Tanja Tuma.Na 83. letnem kongresu mednarodnega PEN v Lvovu, v Ukrajini med 18. in 21. septembrom 2017 sta mednarodna predsednica PEN Jennifer Clement in Margie Orford, častna predsednica južnoafriškega PENa ter članica Upravnega odbora PEN, zboru delegatov predstavili Ženski manifest, dokument, ki je poleg spremembe Temeljne listine PEN tudi v pisateljski organizaciji ovekovečil načelo enakopravnosti med spoloma. Sprememba Temeljne listine in Ženski manifest sta bila sprejeta brez glasov pridržanja ali proti, torej enoglasno. 1. NENASILJE: Končati nasilja nad ženskami in dekleti v vseh njegovih oblikah, vključno s pravnim, fizičnim, spolnim, psihološkim, verbalnim in digitalnim nasiljem; zavzemanje za okolje, v katerem se lahko ženske in dekleta svobodno izražajo in zagotavljanje, da je vsako nasilje na podlagi spola izčrpno raziskano in kaznovano, ter da žrtve prejmejo odškodnino. 2. VARNOST: Varovati pisateljice in novinarke in boriti se proti nekaznovanju nasilnih dejanj in nadlegovanja pisateljic in novinark v svetu in na spletu. 3. IZOBRAŽEVANJE: Ukiniti spolna nesorazmerja na vseh ravneh izobraževanja s spodbujanjem polnega dostopa do kvalitetne izobrazbe za vse ženske in dekleta in zagotavljanje, da lahko ženske polno uveljavljajo svojo pravico do izobraževanja na področju pismenosti. 4. ENAKOST: Zagotoviti ženskam enakost pred zakonom; obsojati diskriminacijo žensk v vseh njenih oblikah in postoriti vse, za ukinitev diskriminacije in zagotavljanje polne enakosti vseh ljudi s pomočjo razvijanja in napredovanja pisateljic. 5. DOSTOPNOST: Zagotoviti, da ženske dobijo enak dostop do celotnega razpona državljanskih, političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, da bi bila omogočena polna in svobodna participacija in javno pripoznanje žensk v vseh medijih in preko vseh književnih oblik. Poleg teg pa tudi zagotoviti enak dostop za ženske in dekleta do vseh oblik medijev kot sredstva za svobodo izražanja. 6. PARITETA: Spodbujanje enakopravne ekonomske participacije pisateljic in zagotavljanje zaposlovanja in plačila pod enakimi pogoji, kot veljajo za moške, brez vsakršne diskriminacije.