Zapisnik – 2014

Nagrajenka Mira 2014

Razpis Žirija Zapisnik Utemeljitev nagrade O nagrajenki Nominiranke

Zapisnik sestanka žirije za Literarno nagrado Mira 2014
Seja žirije je bila v prostorih SC PEN v Ljubljani, 27. oktobra 2014. Trajala je od 19.00 do 21.30 ure.
Navzoči so bili člani žirije: dr. Andrej Detela, dr. Katja Mihurko-Poniž, dr. Irena Novak-Popov in dr.
Barbara Simoniti, ki so v žiriji sodelovali že lani in poznajo merila izbora. Lanska nagrajenka Jolka Milič se seje ni mogla udeležiti iz zdravstvenih razlogov, zato jo je dva dni po seji na domu v Sežani obiskala Barbara Simoniti in ji predstavila vse letošnje nominacije, tako da je lahko naknadno glasovala tudi ona. Za novo predsednico smo letos izvolili Barbaro Simoniti, ki je najbolj zavzeta pri organizaciji
prireditev v sklopu podelitve, od tiskovne konference do srečanj pesnic in pisateljic na letošnjem Knjižnem sejmu v čast nagrajenke in navsezadnje organizacije same podelitve nagrade.

Na letošnji razpis je Ženski odbor Slovenskega centra PEN prejel 18 predlogov, kar je 50-odstotno
povečanje v primerjavi z lanskim letom in znova priča o tem, da je tovrstna nagrada v slovenskem
prostoru potrebna in z odobravanjem sprejeta v javnosti. Žirija je najprej vse predloge odprla in nato
poslušala branje utemeljitev.
Predloge so poslali:
1. Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji za Majo Haderlap,
2. Veno Taufer za Ifigenijo Simonović,
3. Univerza v Novi Gorici za Marušo Krese,
4. Založba Morfem za Milenko Pungerčar,
5. Klub koroških Slovencev v Ljubljani za Majo Haderlap,
6. Vinko Möderndorfer za Drago Potočnjak,
7. Bogomila Kravos za Evelino Umek,
8. Lidija Dimkovska za Jadranko Matić Zupančič,
9. RTV Slovenija za Majo Gal Štromar,
10. Društvo slovenskih književnih prevajalcev za Miriam Drev,
11. Slovenska prosvetna zveza iz Celovca za Majo Haderlap,
12. KUD Sestava za Barbaro Korun,
13. Jana Rošker za Jano Rošker,
14. Založba Pivec za Eriko Vouk,
15. ŠKUC Ljubljana za Suzano Tratnik,
16. Krščanska kulturna zveza iz Celovca za Majo Haderlap,
17. Založba Goga za Svetlano Slapšak in
18. Založba Pivec za Patricijo Peršolja.
Vse utemeljitve so bile napisane tehtno, s pronicljivo, zavzeto predstavitvijo literarnih in širše kulturnih
dosežkov nominiranih žensk, tudi njihove družbene angažiranosti. Dva predloga sta bila enaka
kakor lani (za Suzano Tratnik, Majo Haderlap), kar nas je razveselilo, saj smo si že na začetku želeli, da
bi predlagatelji vztrajali. Posebna razprava se je odprla ob možnosti posthumne podelitve nagrade
Maruši Krese, ki je naša pravila niti ne prepovedujejo niti ne podpirajo, vendar smo se na koncu
soglasno odločili, da se osredotočimo na žive avtorice. Že med branjem in sprotnim komentiranjem
utemeljitev si je vsak žirant sestavil svoj najožji spisek kandidatk, tako da smo na koncu argumentirano
tehtali med petimi imeni avtoric, ki so se nam zdele najbolj izstopajoče bodisi po odličnosti
literarnega dela bodisi po življenjski integriteti oziroma pokončnem zavzemanju za človečnost. Še bolj
kakor lani se je letos izkazalo, da bi lahko podelili najmanj tri nagrade, vendar bi jim s tem morda
zmanjšali pomen.
Ne samo zato, ker se je kot predlog pojavila že lansko leto, ker v Sloveniji še ni bila deležna nobene
literarne nagrade (pač pa uspešne recepcije pri bralcih), ker so jo predlagale štiri ustanove nekoč
nasprotnih nazorskih usmeritev in različnih stanovskih opredelitev, ker želi nagrada Mira preseči
državne in jezikovne meje in doseči celoten slovenski prostor, ampak zaradi izjemnih literarnih odlik in
globokega družbenega učinka smo se na koncu osredotočili na razpravo o Maji Haderlap. Vsak član
žirije je najprej predstavil svoj odnos do njenega izjemnega romana evropskih razsežnosti, na tajnem
glasovanju pa smo jo navsezadnje enoglasno izbrali za letošnjo nagrajenko. Hkrati smo sklenili, da
Svetlano Slapšak predlagamo za nagrado, ki jo za izjemne znanstvene, predavateljske in politične
dosežke podeljuje predsednik R Slovenije. Enako kakor štirje člani žirije se je 29. oktobra odločila tudi
peta, častna članica Jolka Milič, s katero je razpravljala predsednica letošnje žirije. Barbara Simoniti se
je zavezala, da napiše tudi kratko utemeljitev nagrade, ki bo natisnjena na dokumentu, daljšo pa bo
predstavila na svečani podelitvi.
Zapisala dr. Irena Novak-Popov, 4. 11. 2014
Zapisnik so s podpisom potrdili:
dr. Andrej Detela
dr. Katja Mihurko-Poniž
Jolka Milič
dr. Irena Novak-Popov
dr. Barbara Simoniti

Comments are closed.