Srečanje z gostjo iz Prešovske univerze, vzhodna Slovaška

Prisrčno Vas vabimo na prvi letošnji dogodek Mire, Ženskega odbora Slovenskega centra PEN, literarno (kritiško in znanstveno) srečanje s cenjeno gostjo iz Prešovske univerze, vzhodna Slovaška, literarno znanstvenico in profesorico Marto SOUČKOVO, ki nam bo zarisala nekaj iztočnic za medliterarno in medkulturno primerjavo predvsem v srednjeevropskem prostoru. Njeno predavanje in nato še pogovor bosta potekala na temo K poetiki v proznih delih slovaških pisateljic po novembru 1989. Več podatkov o predavanju kot tudi naši gostji spodaj v povzetkih.

M I R A

kdajkdajkdaj
2. 03. 2015 ob 18.00 uri
kjekjekjekjekjekje
dvorana DSP + SC PEN, Tomšičeva 12, LJ
kajkajkajkajkajkajkajkajkajkaj
predavanje in pogovor; tema: K poetiki v proznih
delih slovaških pisateljic, ki so nastajala po novembru 1989
kdokdokdokdokdokdokdokdokdokdokdokdo
prof. Marta Součková (SK); moderiranje, prevod dr. Stanislava Repar
plusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplusplus
»Kadar je belo belo, / kaže samo jasni rob / nebelega in prehod.« (Maja Vidmar)


 Nekaj besed o temi predavanja

V povezavi s pisanjem žensk lahko skupaj z Elaine Showalter razglabljamo o stratifikaciji literature na ženstveno, feministično in žensko obdobje, obenem pa to razporeditev podvržemo prevpraševanju glede na posebne kulturne in družbeno-politične pogoje tako na Slovaškem kot tudi drugod. Posebej nas bodo zanimali načini, s katerimi pisateljice različnih generacij oblikujejo odnose med subjekti, oz. svojimi liki (heteroseksualnimi kot tudi homoseksualni, v razmerju med materjo in hčerjo, očetom in otrokom itn.). Kaže, da ženskim avtoricam na Slovaškem uspeva detabuizirati več različnih tem (pars pro toto temo materinstva, frigidnosti, nasilja in seksualnosti) ter v znatnejši meri kot je to pri njihovih moških kolegih v svojih delih konkretizirati velemesto, pa tudi tujino. Lahko torej rečemo, da njihova besedila pred bralci razpirajo svet, kar po drugi strani večkrat pripelje do (pogosto neprostovoljne) izločitve lika iz socialnega okolja, njegovemu odpovedovanju v zvezi z družbenim statusom, a tudi do občutkov človeške osamljenosti in odtujenosti.

  • Nekaj besed o gostji

Prof. PhDr. Marta Součková, PhD.;

Inštitut slovakističnih, medijskih in knjižničnih študij, Filozofska fakulteta Prešovske univerze, Prešov, vzhodna Slovaška;

trenutno lektorica slovaške književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Novem Sadu.

Profesorica Marta Součková se ukvarja predvsem z literarno kritiko ter slovaško medvojno književnostjo in literaturo po novembru 1989. Številne recenzije, ki jih je na stotine, je objavila v različnih periodikah, zlasti v revijah Romboid in RAK. Je avtorica znanstvenih monografij Personálna téma v prozaickom texte (2001) in P(r)ózy po roku 1989 (2009), in urednica dveh izborov slovaških pisateljev v glavnem prve polovice 20. stoletja in povojnih let: Jozef Cíger Hronský. Prózy (2008) in Milo Urban. Prózy (2013). Že veliko let deluje kot organizatorica mednarodnih konferenc o slovaški književnosti po letu 1989, natančneje, njenih vrednostnih in semiotičnih vidikih. Na tej podlagi je sestavila sedem zbornikov literarnoznanstvenih razprav in interpretacij, ki jih je tudi uredila. Sodelovala je pri kolektivnem projektu Slovník slovenských spisovateľov (Leksikon slovaških pisateljev, ur. V. Mikula; 1999, 2005) idr. Je članica številnih literarnih žirij in strokovnih komisij, njena kritiška mnenja štejejo za referenčno stalnico tako doma kot v tujini.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.