Predstavitev nominirank 2020

Brošuro s predstavitvami nominirank sta pripravili Tatjana Pregl Kobe in Andrejka Čufer.