Predstavitev Mire

Mira je nastala in takoj začela delovati 8. marca 2013 ob Mednarodnem dnevu žena kot Ženski odbor Slovenskega centra PEN, torej v obliki društva, s podporo vodstva SC PEN, članov in članic PEN kot tudi širše javnosti. Do njenega nastanka je vodilo več različnih pobud žensk v literaturi in kulturi, feminističnih in genderskih projektov, ki so se iztekli v ta odločilen korak, neposredne pobudnice pa so bile pisateljice, pesnice in intelektualke iniciativnega Ožjega kroga Mire dr. Stanislava Repar, dr. Barbara Simoniti, Tatjana Pregl Kobe in dr. Ana Marija Sobočan, v začetnem krogu pogajanj tudi Barbara Korun. V mednarodnem prostoru je dejavnost Ženskega odbora vezana tudi na dejavnost International P.E.N. Women Writers´ Committee (PIWWC); ta odbor je začel delovati l. 1991, po odobritvi z Generalno skupščino Mednarodnega PEN-a na Dunaju. Več: http://www.pen-international.org/wp-content/uploads/2011/04/Women-Writers-Committee.pdf

Mira se zavzema za intenzivnejšo prisotnost žensk – literarnih ustvarjalk, intelektualk in publicistk v slovenskem javnem prostoru, povečanje njihovega ugleda in zastopanosti v različnih javnih institucijah in na javnih srečanjih ter pozicijah odločanja, polno uveljavitev njihove pravice do svobode izražanja in spodbujanje osebnostne integritete žensk – tako kot to v svojem prvem členu določa njen temeljni dokument – Listina Mire. V svojem delovanju ravna po načelih nehierarhičnosti, enakopravnosti, spoštljivosti do drugih in drugače mislečih, oblikovanja in spodbujanja skupnega prostora, ki temelji na samorefleksiji, dobronamernosti in potrebi po skupnem dobrem. Deluje skladno z Osnovno listino Mednarodnega PEN-a, kar se da konsenzualno, nikakor pa ne v duhu potrjevanja patriarhalnih stereotipov in vlog.

Članstvo v Miri ni deklarativno, niti pogojno vezano na včlanitev v SC PEN, saj veliko vrhunskih in obetavnih ustvarjalk različnih generacij še vedno deluje izven institucionalnih okvirjev ali na robu njihovega prizadevanja. Kljub temu, da izhodišče njenega delovanja predstavlja članstvo SC PEN, deluje kot odprti krog zainteresiranih kolegov in kolegic na področju književnosti in kulture v Sloveniji. Vodi pa jo Ožji krog Mire, neke vrste »upravni odbor«, ki se je v času njenega delovanja razširil in ga trenutno predstavlja devet članic. Program in delovanje Mire deloma podpira Javna agencija za knjigo, velik del njenih dejavnosti je vendarle organiziran in poteka na bazi prostovoljnosti in donatorstva.
Njena dejavnost temelji na t. i. Mirinih stebrih:
1) literarnem,
2) intelektualnem
3) mednarodnem
4) založniškem.
Med stalnice naj bi spadalo prizadevanje na polju nagrajevanja ustvarjalk za njihove vrhunske dosežke in angažirano držo – Mira, Ženski odbor SC PEN je izoblikovala in že od prvega leta vsakoletno podeljuje Literarno nagrado Mira. Sledi povezovanje ustvarjalcev in ustvarjalk v duhu Listine Mire na mednarodnem polju, predvsem na vsakoletnih Konferencah Mednarodnega PENa in Slovenskega centra PEN na Bledu, predstavljanje novih dosežkov slovenskih pisateljic, pesnic in esejistk na vsakoletnem Slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani (in drugod), oz. ob podelitvi Literarne nagrade Mira, ter prizadevanje na polju učnih načrtov, pedagogike in slovenske šole, kar je tudi dolgotrajna naloga. Več o Mirinem prvem in drugem letu delovanja lahko preberete v kratkem zaključnem poročilu 2013 (TU) in 2014 (TU).

Naslov Mira oz. samo poimenovanje Ženskega odbora povzema več različnih pomenov in je imenitno simboličen. V prvi vrsti spomina na pisateljico Miro Mihelič, ki je bila – kot edina od ustvarjalk v nedavni zgodovini – izvoljena tako za predsednico Društva slovenskih pisateljev kot predsednico Slovenskega centra PEN. Nobeni drugi ni bila ta možnost ponujena oz. izkazana. Naslov Mira vendar nakazuje tudi na vrednote miru, vsemirja in miroljubnosti, a tudi mitološko miro (Commiphora myrrha), za katero so že stara ljudstva verjela, da ima moč celiti rane, preprečevati krvavitve, uporabljali so jo celo ob ritualih čaščenja sonca.


Mirini stebri (programska zasnova)

  • Literarni steber

(predstavitve knjig in avtoric (SLO), vodeni pogovori in diskusije, avtorska branja, literarna kritika, literarna infrastruktura v odnosu do ustvarjalk, aktualne teme znotraj literarnega polja, literarna pedagogika …)

  •  Intelektualni steber

(predavanja, diskusije in omizja, pogovori na temo predavanj, literarni kanon in njegova prevpraševanje, seznanjanje s sestrskimi pobudami v širšem polju, literarna teorija in stična humanistična področja, feminizmi in študiji družbenih spolov …)

  •  Mednarodni steber

(vabila tujih pisateljic, vodeni pogovori, diskusije in predstavitve – lahko v koprodukciji z drugimi izvajalci, mednarodno sodelovanje doma in v tujini)

  •  Založniški steber

(izoblikovanje programa – antologije, čitanke, zborniki, monografije s področja feministične literarne vede in kritike, priložnostni tiski …; lahko tudi v koprodukciji s slovenskimi in tujimi soizvajalci)

Fotogalerija: Ustanovitev Mire 2013:

Comments are closed.