Predstavitev Mire

Mira je nastala in takoj začela delovati 8. marca 2013 ob Mednarodnem dnevu žena kot Ženski odbor Slovenskega centra PEN, torej v obliki društva, s podporo vodstva SC PEN, članov in članic PEN kot tudi širše javnosti. Do njenega nastanka je vodilo več različnih pobud žensk v literaturi in kulturi, feminističnih in genderskih projektov, ki so se iztekli v ta odločilen korak, neposredne pobudnice pa so bile pisateljice, pesnice in intelektualke iniciativnega Ožjega kroga Mire dr. Stanislava Repar, dr. Barbara Simoniti, Tatjana Pregl Kobe in dr. Ana Marija Sobočan, v začetnem krogu pogajanj tudi Barbara Korun. V mednarodnem prostoru je dejavnost Ženskega odbora vezana tudi na dejavnost International P.E.N. Women Writers´ Committee (PIWWC); ta odbor je začel delovati l. 1991, po odobritvi z Generalno skupščino Mednarodnega PEN-a na Dunaju. Več: http://www.pen-international.org/wp-content/uploads/2011/04/Women-Writers-Committee.pdf
[su_note note_color="#ffffff" text_color="#6f724f"]

Mira se zavzema za intenzivnejšo prisotnost žensk – literarnih ustvarjalk, intelektualk in publicistk v slovenskem javnem prostoru, povečanje njihovega ugleda in zastopanosti v različnih javnih institucijah in na javnih srečanjih ter pozicijah odločanja, polno uveljavitev njihove pravice do svobode izražanja in spodbujanje osebnostne integritete žensk – tako kot to v svojem prvem členu določa njen temeljni dokument – Listina Mire. V svojem delovanju ravna po načelih nehierarhičnosti, enakopravnosti, spoštljivosti do drugih in drugače mislečih, oblikovanja in spodbujanja skupnega prostora, ki temelji na samorefleksiji, dobronamernosti in potrebi po skupnem dobrem. Deluje skladno z Osnovno listino Mednarodnega PEN-a, kar se da konsenzualno, nikakor pa ne v duhu potrjevanja patriarhalnih stereotipov in vlog.

 

Naslov Mira oz. samo poimenovanje Ženskega odbora povzema več različnih pomenov in je imenitno simboličen. V prvi vrsti spomina na pisateljico Miro Mihelič, ki je bila – kot edina od ustvarjalk v nedavni zgodovini – izvoljena tako za predsednico Društva slovenskih pisateljev kot predsednico Slovenskega centra PEN. Nobeni drugi ni bila ta možnost ponujena oz. izkazana. Naslov Mira vendar nakazuje tudi na vrednote miru, vsemirja in miroljubnosti, a tudi mitološko miro (Commiphora myrrha), za katero so že stara ljudstva verjela, da ima moč celiti rane, preprečevati krvavitve, uporabljali so jo celo ob ritualih čaščenja sonca. [/su_note]


[su_note note_color="#f5ffe8" text_color="#783b00"]Mirini stebri (programska zasnova)

  • Literarni steber

(predstavitve knjig in avtoric (SLO), vodeni pogovori in diskusije, avtorska branja, literarna kritika, literarna infrastruktura v odnosu do ustvarjalk, aktualne teme znotraj literarnega polja, literarna pedagogika …)

  •  Intelektualni steber

(predavanja, diskusije in omizja, pogovori na temo predavanj, literarni kanon in njegova prevpraševanje, seznanjanje s sestrskimi pobudami v širšem polju, literarna teorija in stična humanistična področja, feminizmi in študiji družbenih spolov …)

  •  Mednarodni steber

(vabila tujih pisateljic, vodeni pogovori, diskusije in predstavitve – lahko v koprodukciji z drugimi izvajalci, mednarodno sodelovanje doma in v tujini)

  •  Založniški steber

(izoblikovanje programa – antologije, čitanke, zborniki, monografije s področja feministične literarne vede in kritike, priložnostni tiski …; lahko tudi v koprodukciji s slovenskimi in tujimi soizvajalci)[/su_note]

Fotogalerija: Ustanovitev Mire 2013:

 

Upravni odbor 2019-2022
Gabriela Babnik Outtara - predsednica
Helena Kraljič - članica
Tatjana Pregl Kobe - članica
Miriam Drev - članica
Meta Kušar - članica
Leonora Flis - članica
Maja Gal Štromar - nadomestna članica
 
Upravni odbor 2016-2019
Tanja Tuma - predsednica
Karin Cvetko Vah - članica
Tatjana Pregl Kobe - članica
Miriam Drev - članica
Barbara Pogačnik - članica
Ana Marija Sobočan - članica