Ustanovni krog Mire in krog Mire

Dr. Stanislava Repar je slovenska in slovaška pesnica, pisateljica, literarna znanstvenica in kritičarka, prevajalka, urednica in založnica. Doktorirala je na Slovaški akademiji znanosti, habilitirala se je na UNG v Sloveniji. Avtorica 12 knjig poezije, proze, kritik, znanstvenih esejev in razprav. Kot samozaposlena v kulturi dela predvsem za KUD Apokalipsa, piše…

Podrobnosti

Podoba slovenskih literarnih ustvarjalk v učnih načrtih za pouk slovenščine v osnovnih in srednjih šolah

Že vrsto let se v ženskem odboru SC PEN MIRA ukvarjamo z vprašanjem, kakšna je podoba ženske ustvarjalke ali nasploh ženske v različnih družbenih kontekstih. Listina mednarodnega PEN-a in listina MIRE nas zavezujeta h kritičnemu dialogu z različnimi javnostmi. Izobraževanje je tisto področje našega življenja, ki najbolj vpliva na prihodnji…

Podrobnosti

Srečanje z gostjo iz Prešovske univerze, vzhodna Slovaška

Prisrčno Vas vabimo na prvi letošnji dogodek Mire, Ženskega odbora Slovenskega centra PEN, literarno (kritiško in znanstveno) srečanje s cenjeno gostjo iz Prešovske univerze, vzhodna Slovaška, literarno znanstvenico in profesorico Marto SOUČKOVO, ki nam bo zarisala nekaj iztočnic za medliterarno in medkulturno primerjavo predvsem v srednjeevropskem prostoru. Njeno predavanje in…

Podrobnosti