Moč in ljubezen v Šalamunovi poeziji

 

in

vabita na

javno predavanje dr. Vesne Mikolič »MOČ IN LJUBEZEN V ŠALAMUNOVI POEZIJI«

in interpretacijo iz

in

vabita na

javno predavanje dr. Vesne Mikolič »MOČ IN LJUBEZEN V ŠALAMUNOVI POEZIJI«

in interpretacijo izbranih Šalamunovih pesmi v izvedbi igralke in pisateljice Maje Gal Štromar,

ki bo v četrtek, 18. oktobra, ob 19. uri

v Centru za poezijo Tomaža Šalamuna v Ljubljani, Cankarjeva 5.

 

Na predavanju bodo predstavljene jezikovno-kulturne posebnosti poezije Tomaža Šalamuna. V poeziji, ki jo literarna pragmatika vidi kot eno od oblik sporazumevanja, bo predavateljico zanimal na eni strani svoboden lirski subjekt, ki suvereno ustvarja svoj svet, na drugi pa postmodernistično oblikovanje lirskega subjekta skozi druge avtorje, druge kulture. Izpostavljena bo povezava s Šalamunovim jezikom, ki je absoluten izraz božanskega hotenja, ustvarjalnosti, moči, obenem pa izraz človekovega zavedanja o nujnosti večnega iskanja, razprtosti, ljubezni. 

Dr. Vesna Mikolič je slovenistka in italijanistka, redna profesorica in znanstvena svetnica na Inštitutu za jezikoslovne študije ZRS Koper in Katedri za slovenski jezik in književnost Univerze v Trstu.

 

Predavanje bo podkrepljeno z izborom Šalamunovih pesmi, ki bo deloma sledil toku predavanja, deloma pa bo odraz interpretkinega doživljanja poezije velikega pesnika.

Maja Gal Štromar je igralka, pesnica in pisateljica, prevajalka, gledališka pedagoginja in režiserka, v zadnjem obdobju tudi soustvarjalka performansa »Človek naj bo sojen po sanjah«, sprehoda čez Šalamunove glasbene, intergalaktične in medjezikovne pokrajine.

Tanja Tuma, predsednica ŽO SC PEN MIRA

Miha Maurič, vodja Centra za poezijo Tomaža Šalamuna

Prireditev je podprla Javna agencija RS za knjigo    

branih Šalamunovih pesmi v izvedbi igralke in pisateljice Maje Gal Štromar,

ki bo v četrtek, 18. oktobra, ob 19. uri

v Centru za poezijo Tomaža Šalamuna v Ljubljani, Cankarjeva 5.

 

Na predavanju bodo predstavljene jezikovno-kulturne posebnosti poezije Tomaža Šalamuna. V poeziji, ki jo literarna pragmatika vidi kot eno od oblik sporazumevanja, bo predavateljico zanimal na eni strani svoboden lirski subjekt, ki suvereno ustvarja svoj svet, na drugi pa postmodernistično oblikovanje lirskega subjekta skozi druge avtorje, druge kulture. Izpostavljena bo povezava s Šalamunovim jezikom, ki je absoluten izraz božanskega hotenja, ustvarjalnosti, moči, obenem pa izraz človekovega zavedanja o nujnosti večnega iskanja, razprtosti, ljubezni. 

Dr. Vesna Mikolič je slovenistka in italijanistka, redna profesorica in znanstvena svetnica na Inštitutu za jezikoslovne študije ZRS Koper in Katedri za slovenski jezik in književnost Univerze v Trstu.

 

Predavanje bo podkrepljeno z izborom Šalamunovih pesmi, ki bo deloma sledil toku predavanja, deloma pa bo odraz interpretkinega doživljanja poezije velikega pesnika.

Maja Gal Štromar je igralka, pesnica in pisateljica, prevajalka, gledališka pedagoginja in režiserka, v zadnjem obdobju tudi soustvarjalka performansa »Človek naj bo sojen po sanjah«, sprehoda čez Šalamunove glasbene, intergalaktične in medjezikovne pokrajine.

Tanja Tuma, predsednica ŽO SC PEN MIRA

Miha Maurič, vodja Centra za poezijo Tomaža Šalamuna

Prireditev je podprla Javna agencija RS za knjigo    

Comments are closed.