UKREPI V POMOČ SAMOZAPOSLENIM

Ženski odbora Slovenskega centra PEN Mira

Tomšičeva 12

1000 Ljubljana

Gospod Minister za kulturo, dr. Vasko Simoniti

Gospa Državna sekretarka, dr. Ignacija Fridl Jarc

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

Maistrova 10

1000 Ljubljana

Spoštovani!

24. marec 2020

V Ženskem odboru Slovenskega centra PEN Mira zaskrbljeno spremljamo širjenje in ukrepe za zajezitev koronavirusa doma in po svetu. Nastopil je čas, ko moramo stopiti skupaj in biti solidarni. Solidarnost pa pomeni zmožnost empatičnega odnosa do tistih, ki so najšibkejši »člen« te družbe. Samozaposleni, svobodni književniki in književnice, s.p.-ji, katerih dejavnost je kulturna ustvarjalnost na vseh področjih umetnosti smo gotovo med njimi. Nikakršna skrivnost ni, da imamo samozaposleni in s.p.-ji v kulturi pravni status, vendar nezadostne socialne pravice in mnogo slabši položaj kakor redno zaposlenimi: potisnjeni smo v finančno stisko, ki se je v času krize samo še poglobila.

V naših vrstah je veliko umetnic in umetnikov, ki smo doživeli popoln izpad dohodka, s čimer ne bomo ogrozili le svojega življenja, temveč tudi življenje svojih bližnjih. Nekaterim država plačuje socialne prispevke, kar je nedvomno olajševalna okoliščina, a tudi oni ostajajo brez mesečnih prihodkov. Tudi kulturniki in kulturnice imamo otroke, kredite, stroške bivanja in življenja. Bolniškega nadomestila v primeru bolezni ne prejmemo oziroma šele 31. dan bolezni. Kdaj se bo vzpostavilo normalno stanje, ne moremo vedeti. Dejstvo pa je, da se naš položaj, tudi ob prekinitvi izrednega stanja, ne bo čez noč uredil.

Pisateljice in pisatelji za izdajo svojih del, če imamo srečo in zanje najdemo založnika, čakamo tudi leto in več, honorarji, ki so že sami po sebi nizki, pa ne zagotavljajo niti osnovnega preživetja. Zato bo predlagani odlog plačila socialnih prispevkov za čas izrednih razmer manj kot obliž, ki ne bo zadržal finančnega zloma. Ne pričakujemo, da bi se po uravnilovki vsem pomagalo v enaki meri, toda obstajajo konkretna dokazila, dostopnost vpogledov v finančne dinamike posameznikov, pogodb ipd., do katerih Ministrstvo za kulturo lahko dostopa in posledično najde način, kako podpreti najbolj ogrožene. Predlagamo dva osnovna ukrepa:

  1. Odpis plačila davkov in prispevkov vsem kulturnikom za čas izrednih ukrepov.
  2. Takojšnje finančno nadomestilo za izpadle prihodke na osnovi prijavljenih aktivnosti, ki so zaradi korona virusa odpadle oziroma se premaknila v kasnejši termin v letu.

Pozivamo vas kot naše krovno Ministrstvo, da v čim krajšem roku dejavno pristopite k reševanju problema in izboljšanju našega položaja. Za vzgled so lahko evropske (program Pandemic Emergency Purchase Programme, ki ga je podprla Evropska centralna banka, sklep berlinskega senata, da s 320 milijoni evri podpre svobodne umetnike) kot tudi neevropske države (Kanada, Singapur, itd.). Le-te so sprejele poleg naštetih niz ukrepov, s pomočjo katerih nameravajo zaščititi prekarne delavce v umetniških poklicih.

Ne pričakujemo torej nikakršne magije, pač pa zgolj premišljeno ukrepanje vlade, da se izognemo najhujšemu ter ohranimo pri življenju slovensko umetnost, gradnika slovenske identitete in države. Od svobodnih ustvarjalk in ustvarjalcev je namreč odvisen čedalje večji del produkcije.

Koronavirus bo izzvenel. Ostali bomo ljudje, iz oči v oči. Le iz solidarnosti in občutka, da smo v tem kriznem času bili skupaj, se lahko rodijo presežki duha in zaupanje v državo ter njene predstavnike. Iz občutka zapuščenosti in pomanjkanja posluha do sočloveka v stiski, pa le razdori, razočaranja in sovražnosti.

Verjamemo, da se boste na Ministrstvu za kulturo odločili v prid vsem nam, ki smo vaša podstat.

Hvala za vaš posluh in dejavno ter odločno delovanje!

Z odličnim spoštovanjem!

mag. Gabriela Babnik Ouattara, predsednica ŽO SC PEN Mira

Članice in član odbora Mira:

Maja Gal Štromar, pobudnica pisma in članica ŽO SC PEN Mira

Tanja Tuma, članica UO mednarodnega odbora PEN PIWWC in članica UO ŽO SC PEN Mira

Helena Kraljič, podpredsednica ŽO SC PEN Mira

dr. Barbara Simoniti, ustanoviteljica ŽO SC PEN Mira

dr. Stanislava Chrobákova Repar, ustanoviteljica ŽO SC PEN Mira

Tatjana Pregl Kobe, ustanoviteljica ŽO SC PEN Mira in članica UO Mira

dr. Leonora Flis, članica UO ŽO SC PEN Mira

Miriam Drev, članica UO ŽO SC PEN Mira

Meta Kušar, članica UO ŽO SC PEN Mira in UO SC PEN

Jerneja Jezernik

dr. Vesna Mikolič

Veronika Simoniti

akademikinja dr. Alenka Šelih

dr. Karin Cvetko Vah

Dragica Čarna

Darja Korez Korenčan

dr. Bogomila Kravos, članica UO SC PEN

Evelina Umek

Draga Potočnjak

Matej Kranjc

Klarisa Jovanović

Comments are closed.