Poročilo o delu ŽO SC PEN Mira za leto 2018

Aktivnosti in dogodki ŽO SC PEN Mira so usmerjeni v drugo polovico leta, ko tudi podeljujemo nagrado MIRA. V spomladanskem času se posvetimo praznovanju 8. marca, ob katerem opozarjamo na težave književnic v slovenskem in mednarodnem prostoru in pripravi uradnega mednarodnega sestanka Ženskega odbora PEN na Bledu ter sodelujemo v prireditvi Društva slovenskih založnikov, Noči knjigarn. Z izjavami in javnimi objavami se odzivamo na družbeno dogajanje, saj vidimo svoje poslanstvo tako v kulturnem delovanju kot tudi družbeno kritičnem. Teme, ki jih posebej osvetljujemo, so porast sovražnega govora v Sloveniji, razširjanje lažnih novic in zloraba polresnic za diskreditacijo posameznikov ali določenih skupin ter v zadnjem času tudi pregon in uboj predvsem novinark. Glavna dokumenta, ki usmerjata naše delovanje, sta Temeljna listina PEN in Ženski manifest mednarodnega PEN. V jesenskem času smo delno izvedle tudi načrtovana branja v sklopu programa za mednarodno sodelovanje, in sicer branje v Parizu, v Pulju in na Slovaškem.

MIRINI STEBRI – PRIREDITVE SLOVENSKIH KNJIŽEVNIC V SLOVENIJI – SEZNAM
1) 6. 3. 2018, DSP Ljubljana – letna tiskovna konferenca Mire v DSP , na kateri smo obeležile 5. obletnico delovanja odbora in predstavile izjemno knjigo s področja književne kritike, Iniciacije dr. Stanke Repar; http://www.mira.si/pet-let-zenskega-odbora-slovenskega-centra-pen-mira/; https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/stanislava-chrobakova-repar-v-novi-knjigi-o-zenskih-avtoricah/448030; http://www.slowwwenia.com/search?q=iniciacije&w=news Ob izidu je Reparjeva, ena od ustanoviteljic Mire, dala intervjuje za več radijskih postaj, njena knjiga pa je pomemben prispevek k literarni znanosti. Moderirala je Tanja Tuma, sodelovale pa Renata Šribar, Bojana Maltarič in Vita Žerjal Pavlin ter avtorica knjige.

2) Na Noči knjigarn, 15. 6. 2018, ki jo pripravlja Društvo slovenskih založnikov, (nastopi so vidni na promocijskih plakatih) so na štirih dogodkih nastopili naslednji člani in članice Mire:
Libris, Koper – Bogomila Kravos
Konzorcij Ljubljana – Maja Gal Štromar in Tanja Tuma
Mladinska knjiga na Trubarjevi, Ljubljana – Matej Krajnc
Hiša sanjajočih knjig, Ljubljana – Miriam Drev

3) 8. 10. 2018 sta Meta Kušar in Tanja Tuma nastopili v Sokolskem domu v Škofji loki,  v okviru Meseca prostora na prireditvi: Vključujoč in varen prostor: prostor za srečo in smisel življenja. Kušar je brala iz zbirke Vrt, Tuma pa je v prispevku opozorila na preganjanje in uboje novinarjev v EU. Prispevek je objavljen na povezavi http://www.irvd.si/kako-svobodno-govoriti-o-sreci/.

4) 8.10.2018 smo v dvorani DSP PEN gostili mehiško pesnico in predsednic0 PEN centra San Miguel Judyth Hill.

5) V sodelovanju s Centrom za poezijo Tomaža Šalamuna sta 18. 10. 2018 nastopili dr. Vesna Mikolič in Maja Gal

Štromar. Tekstovno analizo pesmi dr. Mikoličeve je interpretirala igralka Maja Gal Štromar.
6) Skladno s prijavljenimi dogodki imamo v jesenskem času dogovorjena tri predavanja iz cikla Svoboda Mirine besede je dr. Iztok Simoniti predaval v Slovenski matici, ki je bila soorganizatorka dogodka, 15. 11. 2018 v dvorani SM. Predavanje je objavljeno tudi v spletnem časopisu Vrabec anarhist, DSP. Sodelovali sta tudi Ignacija J. Fridl in Tanja Tuma.

7) Podelitev LN mira dne 19. 11. ob 20h v Štihovi dvorani Cankarjevega doma in hommage 200. letnici rojstva prve slovenske pesnice Fanny Hausmann. Nagrado je prejela dr. Stanislava Chrobakova Repar.

8) Predstavitev vseh nominirank LN mira na Slovenskem knjižnem sejmu dne 23.11. ob 11h na Pisateljskem odru. Predstavitev je vodila Tatjana Pregl Kobe, ki je tudi uredila brošuro o nominirankah. Sodelovale so tudi nominiranke Maja Gal Štromar, Polona Glavan, Jana Kolarič, Darja Korez Korenčan, Mirana Likar Bajželj, Patricija Šašek, Vrščaj in Dušanka Zabukovec.

9) V okviru tradicionalnega sodelovanja s prvim ženskim Rotary klubom NIKE smo 10.12.2018 ob 19.00 v dvorani DSP/PEN pripravili večer z naslovom Kako socialna je naša država? Sogovorniki so bili varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, Direktor inštituta za študij prekariata Črt Poglajen in svobodna književnica Miriam Drev.

REALIZACIJA PROGRAMSKE ENOTE MIRINI STEBRI V LETU 2018
Skupno smo izvedli 12 literarnih dogodkov, ki so močno medijsko odmevali in privabili veliko število obiskovalcev. Skupno število sodelujočih avtorjev in avtoric je bilo 38, od tega ena Mehičanka.
Skupno število obiskovalcev na vseh prireditvah v Sloveniji – 500.

MIRINI STEBRI – LITERARNA NAGRADA MIRA 2018
Od razpisa junija 2018 do podelitve 19. novembra 2018
1) Razpis za Literarno nagrado MIRA je bil pripravljen poleti in je objavljen v javnih občilih septembra. Rok za oddajo predlogov je bil 15. 10. 2018.
2) Žirija v sestavi dr. Martina Ožbot, dr. Bogomila Kravos, Jerneja Jezernik, Marko Golja in dr. Alenka Doležalova je nagrajenko izbrala do 25. oktobra 2018, ko ji je bila tudi izplačana nagrada v višini 1.500,00 EUR.
3) Ob nagradi je Tatjana Pregl Kobe uredila brošuro, v kateri bomo predstavili nominiranke.
4) Slavnostna akademija ob podelitvi bo 19. 11. 2018 ob 19.00 v Štihovi dvorani Cankarjevega doma. Pred samo podelitvijo je Meta Kušar pripravila recital skupaj z Ireno Tomažin in Nino Dragičević v poklon prvi slovenski pesnici Fanny Hausmann, in sicer ob 200-letnici njenega rojstva.
5) V petek, 23. 11. 2018 smo v okviru Slovenskega knjižnega sejma na Pisateljskem odru, predstavili vse nominiranke za nagrado. Prireditev bo povezovala Tatjana Pregl Kobe.

REALIZACIJA PROGRAMSKE ENOTE LN MIRA ZA LETO 2018
Ugotavljamo, da je bila LN mira izpeljana v celoti po načrtih kljub zadregam s termini financiranja. Odstopanj ni.
Število sodelujočih avtorjev in avtoric je 11, od tega Bogomila Kravos iz zamejstva.

MEDNARODNO SODELOVANJE – MIRINA GOSTOVANJA
Seznam dogodkov:
1) Gostovanje članic Mire v Parizu od 27. do 30. 11.; izvedle smo dva literarna večera, in sicer v dvorani Francoskega PEN-a in v kulturnem centru Recollets. Ob tej priliki smo izdale tudi brošuro besedil in predstavitve LN mira in Slovenskega PEN-a v francoščini.
2) Gostovanje Jerneje Jezernik in Klarise Jovanović v organizaciji Stanke Chrobakove Repar na Slovaškem – 11. 12. branje na Slovenski ambasadi v Bratislavi in 12.12. na Filozofski fakulteti v Nitri.
3) Predstavitev in branje iz večjezične antologije U mreži stih na Puljskem knjižnem sejmu 8.12. – literarnega dogodka sta se udeležili Tanja Tuma in Barbara Pogačnik. Poleg branja sta predstavili delovanje odbora in literarno nagrado mira.
Skupno število obiskovalcev je bilo 210.

MEDIJSKI ODZIVI NA PROGRAMSKE ENOTE
SKLOP LITERARNI DOGODKI MIRINI STEBRI IN NAGRADA MIRA
Objave o razpisih, dogodkih in avtoricah so se pojavljali v Delu, Dnevniku, RTV Slovenija, STA, Vrabcu anarhistu, spletni strani www.mira.si in FB strani https://www.facebook.com/search/top/?q=mira%20%C5%BEenski%20odbor%20sc%20pen&epa=SEARCH_BOX.

Skupno jih je bilo okoli 30, povezave na glavne objave so:
http://www.mira.si/pet-let-zenskega-odbora-slovenskega-centra-pen-mira/; https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/stanislava-chrobakova-repar-v-novi-knjigi-o-zenskih-avtoricah/448030; http://www.slowwwenia.com/search?q=iniciacije&w=news
https://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/stanislava-chrobakova-repar-pogled-tujke-iz-ne-tako-tuje-dezele.html

Noč knjigarn

Kako svobodno govoriti o prostoru za srečo, medtem ko svobodo govora ubijajo


https://www.delo.si/novice/svet/judyth-hill-vedeli-so-vsi-so-vedeli-112154.html
Kultura, 8. 10. https://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura/174567333

Sovražni govor in njegov kontekst – klerik Strehovec et. al.


https://www.sta.si/2526412/objavljen-razpis-za-nagrado-mira
https://za-misli.si/subkultura/3709-iniciacije-ali-knjizevnost-onkraj-vidnega-dr-stanislava-chrobakova-repar
https://www.mojekarte.si/si/literarni-vecer-200-letnica-rojstva-fanny-hausmann-podelitev-nagrade-pen-mira/vstopnice-1111936.html
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/zenski-odbor-pena-z-nagrado-mira-za-stanislavo-chrobakovo-repar/472331
http://www.knjiznisejem.si/urnik/Opis.aspx?idAbs=1811&filtri=0%C2%A40%C2%A40%C2%A40&pos=0
Svet literature, knjig in osebnosti na 34. SKS

SKLOP MEDNARODNO SODELOVANJE
http://www.dissidentblog.org/en/articles/one-year-pen-international-womens-manifesto?fbclid=IwAR13ztqVnHWOuetcd_kZYTLuGnMbpJ_-46QsZe4woRdCGl0l8uAL8lrbTio
https://www.sta.si/2579459/slovenske-ustvarjalke-v-parizu-o-pomenu-zenskih-glasov-v-literaturi
https://www.sta.si/2584144/clanice-mire-bodo-na-slovaskem-osvetljevale-zivljenje-in-delo-alme-karlin

SODELOVANJE S KNJIŽNICAMI, ZALOŽNIKI, MEDIJI
Redno sodelujemo z Društvom slovenskih založnikov in Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije, prav tako z DSP.
Pomembno sodelovanje se je vzpostavilo s centrom umetnosti v Parizu, Recollets, kjer so trajno razstavljene knjige gostujočih pisateljic in informacija o LN mira.

OCENA USPEŠNOSTI
Program smo izvedli dokaj uspešno, seveda pa je glavna težava finančna podpora, ki ne zagotavlja podpore aktivnostim. Tako je kolegice, ki morajo trdo delati za preživetje in honorarje, zelo težko pripraviti do bolj aktivnega sodelovanja pri dogodkih. Na splošno pa menimo, da smo dosegamo zastavljene cilje ŽO SC PEN, tj. večjo prepoznavnost književnic. Potrebna bo še temeljita analiza dejanske prepoznavnosti poleg pereče problematike učnih načrtov za pouk slovenščine, ki še vedno ne vključujejo nobene slovenske književnice. Svetla izjema je le roman za maturo 2019 izpod peresa Maje Haderlap.

Ljubljana, 13.1.2019

Comments are closed.