Predstavitev nagrajenk za nagrado Mira 2016

Silvana Paletti

Slovenska rezijanska pisateljica, pesnica, pripovedovalka rezijanskih ljudskih pesmi Silvana Paletti se je rodila 23. oktobra 1947 v Reziji v Italiji. V osnovno šolo je hodila v Reziji ter maturirala na srednji zdravstveni šoli v Vidmu. Piše pesmi, pravljice in pripovedke v rezijanščini, italijanščini in furlanščini, prevaja in raziskuje rezijansko izročilo. Njeno najbolj znano delo je trijezična pesniška zbirka Rozajanski serčni romonenj / La lingua resiana del cuore / Rezijanska srčna govorica, ki je izšla leta 2002. Piše v slovenskem rezijanskem narečju, v zadnjem obdobju pa svojo uglasbeno poezijo tudi poje. Leta 2009 je v trijezični brošuri Rezija naša z Renatom Qagliom objavila nekaj pesmi, leta 2010 pa je pri slovenskem PEN-u izšla trijezična Poezija iz Rezije – poetry from Val Resia. Leta 2014 je v sodelovanju z multimedijsko umetnico Zvonko T. Simčič izdala zgoščenko Mali rug/Glas neba. Njene pesmi so prevedene v italijanščino, nemščino, slovenščino, angleščino, furlanščino in češčino ter vključene v različne antologije. Je upokojena in živi v dolini Rezije.

Svetlana Slapšak

Kritičarka, znanstvenica, antropologinja in doktorica antičnih študij se je rodila 18. januarja 1948 v Beogradu. Leta 1971 je diplomirala iz klasične filologije na Filološki fakulteti v Beogradu, leta 1975 je tam magistrirala in leta 1984 doktorirala. Na Inštitutu za književnost in
umetnost v Beogradu je bila do leta 1988 znanstvena sodelavka. Leta 1986 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani postala docentka za srbsko in črnogorsko književnost. Predavateljico in nekdanjo dekanko fakultete za podiplomski humanistični študij v Ljubljani je akademska pot vodila po številnih svetovnih univerzah. Objavila je več kot petdeset knjig, več kot štiristo znanstvenih študij in več kot tisoč esejev. Prejela je več pomembnih mednarodnih nagrad.Njena biografija daje vpogled v intelektualno sceno zadnjih let Jugoslavije in čas nastanka novih držav, saj je režimom in ideologijam navkljub dosledno zagovarjala svojo humanistično misel, kar je bilo pomembno zlasti med balkanskimi vojnami, ko je bila z gibanjem 1000 žensk za mir uvrščena tudi med nominirance za Nobelovo nagrado za mir. Živi in ustvarja v Ljubljani.

O njenem delu so posneli tudi dokumentarni film z naslovom Trojanke.

Razpis za nagrado Mira 2017

R a z g l a s i t e v l i t e r a r n e n a g r a d e M I R A 2017 Mira, Ženski odbor Slovenskega centra PEN (v nadaljevanju Mira) nadaljuje podeljevanje leta 2013 ustanovljene Literarne nagrade MIRA. Hkrati poziva k prijavi novih predlogov za nagrado MIRA v letu 2017. Predlagane kandidatke naj odlikujejo izjemni dosežki na področju literarne ustvarjalnosti in celostna osebnostna drža – skladno s prizadevanji in Listino Mire ter Temeljno listino PEN. Nagrada MIRA stremi k …

Podrobnosti