Slovenski center PEN

Slovenski PEN je nastal leta 1926, njegov prvi predsednik je bil Oton Župančič. Med ustanovnimi člani so bili Izidor Cankar, Josip Vidmar, France Stele, Janko Lavrin, Fran Saleški Finžgar, France Bevk, Prežihov Voranc, France Koblar. Med drugo vojno center ni deloval. Spet je zaživel leta 1962 in svoj ugled in vlogo stičišča med vzhodom in zahodom potrdil s prireditvijo svetovnega kongresa PEN na Bledu leta 1965. Od leta 1962 so Slovenskemu centru PEN predsedovali Matej Bor, Mira Mihelič (bila je tudi podpredsednica mednarodnega PEN), Filip Kumbatovič-Kalan, Miloš Mikeln, Drago Jančar, …

Podrobnosti

PIWWC

A History of the PEN International Women Writers’ Committee The history of the PEN International Women Writers Committee (PIWWC) is actually many histories. One is a regional history, for example, the PIWWC’s work in French-speaking Africa, Latin America or Scandinavia. When we first talked about what we remembered, many stories emerged, reflecting the areas of the world in which we live, reflecting its ethnic and geographical diversity. In each region the cast of characters is different, but the goals remain the same: the betterment of the situation of women and …

Podrobnosti

Ustanovni krog Mire

Dr. Stanislava Repar je slovenska in slovaška pesnica, pisateljica, literarna znanstvenica in kritičarka, prevajalka, urednica in založnica. Doktorirala je na Slovaški akademiji znanosti, habilitirala se je na UNG v Sloveniji. Avtorica 12 knjig poezije, proze, kritik, znanstvenih esejev in razprav. Kot samozaposlena v kulturi dela predvsem za KUD Apokalipsa, piše v slovenščini in slovaščini. Dr. Barbara Simoniti je pesnica, pisateljica in prevajalka; študirala je slovenščino in angleščino na FF v Ljubljani, doktorirala iz literarnih znanosti. Izdala je pesniške knjige Zatišnost 1997, Zlati dež (2000), Sončni obrat (2011) in Voda (2012), …

Podrobnosti

Predstavitev Mire

Mira je nastala in takoj začela delovati 8. marca 2013 ob Mednarodnem dnevu žena kot Ženski odbor Slovenskega centra PEN, torej v obliki društva, s podporo vodstva SC PEN, članov in članic PEN kot tudi širše javnosti. Do njenega nastanka je vodilo več različnih pobud žensk v literaturi in kulturi, feminističnih in genderskih projektov, ki so se iztekli v ta odločilen korak, neposredne pobudnice pa so bile pisateljice, pesnice in intelektualke inciativnega Ožjega kroga Mire Dr. Stanislava Repar, Dr. Barbara Simoniti, Tatjana Pregl Kobe in Dr. Ana Marija Sobočan, v začetnem krogu pogajanj tudi Barbara …

Podrobnosti